กลุ่มผ้ามัดย้อม (โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก )

กลุ่มผ้ามัดย้อม (โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *